Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen Tubbergen stadhuis (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 14-01-2021
TUBBERGEN - De gemeente Tubbergen brengt graag de Adviesraad Sociaal Domein onder de aandacht.

Deze heeft het college gevraagd en ongevraagd advies over alle thema's van het sociaal domein. Het gezamenlijke doel is om het beleid beter af te stemmen op de wensen en behoeften van inwoners en leefbaarheid versterken.

Eén van de actuele thema's is de veranderende rol van de overheid ten aanzien van zorg en leefbaarheid.

Hoewel zij niet direct aanspreekpunt zijn voor klachten, willen zij willen graag weten wanneer dingen mis gaan. Daarom zijn ideeën en suggesties altijd welkom. Wie meer wil weten over de adviesraad kan kijken op www.adviesraadsociaaldomeintubbergen.nl.
Volg ons