Van de redactie | 13-01-2021
TWENTE - Afvalinzamelaar Twente Milieu is groot voorstander van statiegeld op blikjes.

Dit zien zij als een goed middel om de hoeveelheid zwerfafval langs de Twentse wegen en in de natuur terug te dringen. Als onderdeel van de Statiegeld Alliantie roepen zij het kabinet dan ook op om in 2021 werk te maken van dit doel.

De Tweede Kamer verzocht minister Van Veldhoven al in oktober vorig jaar om statiegeld op blikjes mogelijk te maken.

Wel krijgen fabrikanten dit jaar nog de tijd om de proberen de hoeveelheid zwerfblikjes terug te dringen. De Statiegeld Alliantie wil nu graag het laatste zetje geven om ook echt een formeel invoeringsbesluit te nemen.
Volg ons