Muchte-gebouwen in december gesloopt Sloopwerkzaamheden. (Foto: RTV NOT)
Van de redactie | 26-11-2020
LOSSER – De gebouwen op het plangebied de Muchte in Losser worden vanaf december gesloopt.

Het gaat om de voormalige peuterspeelzaal de Roezemoes, kantoorgebouw de Muchte en de voormalige muziekschool de Sleutel.
Daarmee wordt voorkomen dat deze leegstaande gebouwen verder in verval raken en ten prooi vallen aan vandalisme.

Medio december plaatst de aannemer hekken rondom het sloopgebied. Vervolgens wordt eerst het asbest - dat nog in de gebouwen aanwezig is - verwijderd. In januari 2021 worden vervolgens de gebouwen zelf gesloopt.

Zodra de gebouwen en het puin weg zijn, wordt het vrijgekomen terrein door de gemeente ingezaaid met gras en bloemen en onderhouden tot de planontwikkeling start. Wat er precies gebouwd gaat worden, is nog niet bekend.

Op dit moment worden de diverse mogelijkheden voor de herontwikkeling van de locaties nog onderzocht.
Volg ons