Ruim 1.200.000 euro voor HuiskamerManderveen plaatsnaambord (Foto: onbekend)
Van de redactie | 26-11-2020
TUBBERGEN - Het college van B&W van de gemeente Tubbergen gaat de gemeenteraad voorstellen om 427.000 euro vanuit Mijn Dorp 2030 en 840.000 euro vanuit Integraal Huisvesting Plan voor het onderwijs definitief beschikbaar te stellen voor het plan 'Huiskamer Manderveen'.

Voorziening

De 'Huiskamer' is een maatschappelijke voorziening die voor de Manderveners aanvoelt als een huiskamer waar zij op een laagdrempelige manier elkaar kunnen ontmoeten. In dit gebouw komen ouderen en jongeren samen en worden verschillende maatschappelijke functies gehuisvest, waaronder het onderwijs, het Kulturhus en verschillende verenigingen die elkaar op deze manier versterken.

Leefbaar houden

De 'Huiskamer van Manderveen' draagt bij aan het leefbaar houden van Manderveen in de toekomst. Een multifunctioneel gebouw waar alles en iedereen samenkomt. Verenigingen en clubs vinden hun thuis en alle inwoners vinden hier een ontmoetingsplek waar wordt omgezien naar elkaar.
Op deze manier wordt zelfredzaamheid en samenredzaamheid versterkt en behouden. Ongewenst sociaal isolement wordt voorkomen.

Ook naar school

In dit kloppende hart van Manderveen zullen leerlingen op een toekomstgerichte wijze onderwijs genieten, letterlijk midden in de maatschappij. Om dit plan te realiseren zal het huidige Kulturhus verbouwd moeten worden.

Seniorenkavels

In het plangebied zijn ook drie seniorenkavels opgenomen, op de plek van Peddemors, dat wordt gesloopt. Voor dit planonderdeel is een grondcomplex ingesteld en een grondexploitatie vastgesteld welke financieel sluit naar verwachting met een tekort van 181.210 euro.
Volg ons