Stikstofproblematiek blijkt debat waardBelangstellenden woonden het stikstofdebat via internet bij. (Foto: VVD Noordoost-Twente)
Van de redactie | 25-11-2020
TWENTE – Stikstof is een debat waard, bleek tijdens het Twents Stikstofdebat dat de VVD Noordoost-Twente hield.

Het debat werd online gehouden en behalve mensen uit Noordoost-Twente, schoven ook belangstellenden uit Friesland, Drenthe en andere regio’s aan.

Vanuit Erve Broam in Agelo werd gedebatteerd over de centrale vraag hoe rondom de stikstofproblematiek voor boeren een strategie voor de toekomst kan worden ontwikkeld.

Prof. Dr. Associate professor Hens Runhaar en VVD Tweede Kamerlid Mark Harbers hielden betogen over respectievelijk natuur-inclusieve landbouw en de impact van de stikstofmaatregelen waar het land zich nu voor geplaatst ziet.

Runhaar vertelt: “We hebben een te grote scheiding gemaakt tussen natuur en landbouw. Natuur-inclusieve landbouw kan beide bij elkaar brengen, maar dan moeten ook de randvoorwaarden hiervoor gecreëerd worden. Onder meer door via wetgeving eerlijke prijzen voor de boeren mogelijk te maken.”

Mark Harbers betoogde dat Nederland geen veestapelprobleem heeft, maar een stikstofprobleem. En dat de VVD middels een programma van meer dan 800 miljoen euro boeren gaat faciliteren met innovatieve oplossingen om het stikstofprobleem aan te pakken.

Veel vragen

Vragen volop daarna. Samenwerking met Duitsland, het leefbaar houden van het platteland, de (on)mogelijkheden van het aanpassen van Natura2000-gebieden, de rol van de provincie bij het breder inzetten van natuurbudgetten en investeringssubsidies, het schrappen van beleidsregels, de impact van stikstofmaatregelen op toeleverende bedrijven in de agrarische sector; het kwam allemaal aan bod.
Volg ons