Begroting niet in balans; Oldenzalers gaan meer betalenParkeren in Oldenzaal (Foto: Tourist Info Oldenzaal)
Van de redactie | 25-11-2020
OLDENZAAL – Om de begroting van de gemeente Oldenzaal weer in balans te krijgen, gaan de gemeentelijke heffingen omhoog.

Dat is nodig om het hoofd de komende jaren boven water te kunnen houden. Het college legt binnenkort de leges en belastingverordeningen 2021 voor aan de gemeenteraad waarin een aantal van de besproken ingrepen zijn verwerkt en dus de eerste consequenties voor de inwoners van Oldenzaal terug zijn te vinden.

Hogere OZB

De raad heeft besloten om de OZB te verhogen met 5 procent bovenop de inflatiecorrectie. Voor een gemiddeld huishouden betekent dat een verhoging van de belasting van 14 euro. Voor de gemeente levert deze verhoging per jaar 375.000 euro aan extra inkomsten op.
Gemiddeld waren de lokale lasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) in Oldenzaal jarenlang bijna de laagste van Twente. Het gemeentebestuur vindt de vastgestelde verhogingen verantwoord en noodzakelijk.

Parkeerbelasting omhoog

Parkeergeld wordt duurder. De huidige twee zones worden omgezet naar een zone en er komt één type vergunning voor de huidige woon-werkvergunning en de bedrijfsvergunning. Ook gaat het bedrag van de parkeervergunningen voor bewoners omhoog. Dit levert de gemeente 50.000 euro op.
Bewonersvergunning in de betaald parkeerzone gaat 80 euro in plaats van 40 euro kosten.

Ook betaald parkeren voor bezoekers wordt duurder. De eerste 2 uur kost het 1,30 euro per uur, voor het derde en vierde uur 90 cent per uur. Vanaf dan tot 8 uur per dag is het tarief gratis. Een dag van 8 uur parkeren kost dus in totaal 4,40 euro.

Afvalstoffenheffing

Daarnaast wordt er een verhoging van de afvalstoffenheffing doorgevoerd. Deze verhoging moet los van de bezuinigingen doorgevoerd worden, vanwege oplopende kosten. Het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing stijgt ten opzichte van 2020 van 166,80 euro naar 226,90 euro in 2021.
Volg ons