Losser verandert Kortingsregeling in MeedoenregelingWethouder Anja Prins - Gemeente Losser (Foto: Gemeente Losser)
Van de redactie | 25-11-2020
LOSSER – Als het aan het college van B&W van Losser ligt, gaat de Kortingsregeling in het vervolg Meedoenregeling heten.

Wethouder Anja Prins legt uit: “Deze naam geeft beter weer waarvoor de regeling is bedoeld, namelijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij."

De financiële bijdrage vanuit deze regeling stimuleert inwoners met een laag inkomen om deel te nemen aan activiteiten van verenigingen en instellingen binnen de gemeente Losser. "Dat is belangrijk voor sociale contacten en voor het welzijn van mensen," aldus Prins.

De gemeenteraad neemt hierover een besluit in de vergadering van 15 december.

Hogere bijdrage

De Meedoenregeling is er op gericht om inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen deel te laten nemen aan sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten binnen de gemeente. Inwoners met een laag inkomen krijgen 75 procent van de deelnamekosten vergoed (zoals contributie, lidmaatschap) met een maximum van 250 euro per kalenderjaar per persoon. Dit maximale bedrag van 250 euro wordt met ingang van 2021 verhoogd naar 300 euro omdat dit soort kosten de laatste jaren zijn gestegen.
Volg ons