Van de redactie | 18-11-2020
ENSCHEDE – Omdat burgemeester Onno van Veldhuizen nog steeds herstellende is van zijn ziekte, krijgt Enschede tijdelijk een waarnemend burgemeester. Dat is Henk Jan Meijer.

Meijer is oud-burgemeester van Zwolle. Hij vervangt burgemeester Onno van Veldhuizen die sinds 4 november thuis werkt aan zijn herstel.

Omdat niet duidelijk is hoe lang het herstel gaat duren heeft Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel, besloten een waarnemer aan te stellen. De aanhoudende coronacrisis brengt extra werkdruk met zich mee, waardoor interne vervanging geen houdbare oplossing biedt voor een wat langere periode.

Burgemeester Van Veldhuizen reageert in een korte schriftelijke reactie op de benoeming van Meijer. Hij kent hem goed uit de tijd dat Meijer burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland was.
Van Veldhuizen: “Het gaat mij erg aan het hart mijn stad, mensen en werk voor onbepaalde tijd los te moeten laten. Tegelijkertijd ben ik buitengewoon dankbaar voor de tijd en hulp die ik krijg om weer de oude te worden. Ik dank iedereen en in het bijzonder Niels van den Berg als locoburgemeester, Sander Schelberg als waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio en Benno Brand als plaatsvervangend voorzitter van de Regio Twente, voor al het extra werk dat zij de afgelopen weken hebben verzet. En ik heet daarnaast mijn oud-collega Henk Jan Meijer welkom in Enschede en Twente. We mogen heel blij zijn dat een man met zijn kwaliteiten ons in moeilijke tijden komt helpen. Ik wens hem veel succes, wijsheid en plezier”.
Volg ons