VLD Losser pleit voor voedselplantsoenenDruiven. (Foto: Eigen foto)
Van de redactie | 17-11-2020
LOSSER –Vrijwilligersteam Losser Duurzaam zou graag ‘voedselplantsoenen’ zien in Losser, de bescheiden variant van voedselbossen.

Het klimaat neutraal krijgen, iedereen kan er volgens Vrijwilligersteam Losser Duurzaam (VLD) een bijdrage aan leveren.
Voedselbossen zouden een goed idee zijn, maar dat is een wel erg ambitieus plan.

“Op bescheiden schaal kunnen we het beter hebben over een eetbaar plantsoen. Met een eetbaar plantsoen ga je anders naar groen kijken. De nieuwe biodiversiteit ziet er heel anders uit en samen met de buurtbewoners gaan we leren hoe we het beste met de nieuwe beplanting om kunnen gaan,” legt het team uit.

Samen in de buurt een eetbaar plantsoen aanleggen en daar dan met elkaar letterlijk de vruchten van plukken, is het idee.

De bewoners hebben de regie, de gemeente faciliteert.

“Omdat voor elkaar te krijgen hebben we enthousiaste bewoners nodig mensen die dit mede willen mee organiseren. Deel je ideeën met zoveel mogelijk buren en doe een voorstel of maak een plan. Bijvoorbeeld door het te plaatsen in een WhatsAppgroep. Ontdek welke talenten je hebt en doe het vooral samen voor een betere en leefbaardere buurt of straat,” spoort het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam aan.

Het Vrijwilligersteam Losser Duurzaam wil de initiatieven ondersteunen. “We kunnen u helpen bij het afsluiten van een Greune Deal. Daarbij kunt u financiële ondersteuning krijgen van de gemeente Losser. Stuur voor een goed idee een mail naar infoVLD@losser.nl.”
Volg ons