Van de redactie | 12-11-2020
LOSSER - Ook in 2020 stelt gemeente Losser geld beschikbaar voor activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen  die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. 

Wethouder Harry Nijhuis: “We zien dat organisaties het moeilijk hebben in de huidige situatie. Het is goed om te zien dat organisaties toch in staat zijn nieuwe activiteiten te ontwikkelen. We willen deze organisaties hierbij graag financieel ondersteunen.”

Incidentele subsidies

In 2020 is in totaal 35.000 euro beschikbaar voor incidentele subsidies. Voor de tweede subsidieronde was in totaal 16.120 euro beschikbaar. Het college heeft in deze ronde in totaal 12.933 euro aan incidentele subsidies verleend.

Basisschool de Wegwijzer krijgt een subsidie van 3.500 euro voor het inrichten van een groene ontmoetingsplek voor de hele buurt, terwijl Stichting RTV-Losser 2.199 euro ontvangt voor de aanschaf van een nieuwe camera. Sportclub Overdinkel mag een bedrag van 750 euro tegemoetzien voor de aanschaf van een wedstrijdcamera met videoanalyse en het Fotocollectief Dinkelshoot 2.165 euro voor de aanschaf van wissellijsten. Een bijdrage van 2.385 euro gaat naar Stichting Dorpsraad Glane voor het realiseren van een herdenkingsmonument. Carnavalsvereniging de Gaffel Aoskes wil investeren in een nieuwe geluidsinstallatie in clubgebouw ’t Aoske en ontvangt hiervoor een bijdrage van 1.934 euro .

Een overzicht van de verleende subsidies wordt vermeld op www.losser.nl.

Dorpsbudgetten

Net als voorgaande jaren beschikken de verschillende dorpskernen ook in 2020 over een dorpsbudget. De dorpsraden kunnen zelf bepalen op welke wijze het dorpsbudget wordt besteed, mits de activiteit of de bestemming past binnen de vastgestelde speerpunten. Na afloop van elk jaar dienen de dorpsraden een verslag in bij de gemeente over de besteding van het dorpsbudget.

Meer informatie is te vinden op: https://www.losser.nl/Inwoners/Recreatie_sport_en_cultuur/Subsidies.
Volg ons