Van de redactie | 12-11-2020
TUBBERGEN – De start van de uitvoering Kwaliteitsplan Openbaar Groen is in zicht, deze start in 2021. Het plan geeft inzicht hoe de gemeente Tubbergen komende jaren met het openbaar groen en de speelvoorzieningen om wil gaan. Er werd samengewerkt met inwoners.

Met het Kwaliteitsplan Openbaar Groen streeft de gemeente Tubbergen naar een gezonde en duurzame inrichting van het openbaar groen, de openbare ontmoetingsplekken en de openbare speel- en sportvoorzieningen. Hiermee wil de gemeente haar kernen in de toekomst aantrekkelijk houden om in te wonen, te ontmoeten, te spelen en te recreëren. Wethouder Volmerink: “We hebben tegelijkertijd nagedacht over grote uitdagingen die we als gemeente voor ons zien, zoals klimaatadaptie en biodiversiteit. Hiermee houden we zoveel mogelijk rekening bij de uitvoering van de plannen. We gaan bijvoorbeeld onze sloten, bermen en wadi’s anders beheren en onderhouden. Zo zorgen we voor meer biodiversiteit en houden we rekening met klimaatveranderingen.”

Participatie

De gemeente Tubbergen doet naar eigen mening veel samen met inwoners. “Ook het Kwaliteitsplan Openbaar Groen hebben we op deze manier gemaakt”, vervolgt de wethouder. Twee jaar lang heeft de gemeente samen met inwoners gewerkt aan het in kaart brengen van de (technische) kwaliteit, wensen en eisen voor het openbaar groen en de speelvoorzieningen in de verschillende dorpskernen. “We zijn met veel mensen in gesprek gegaan en zij hadden goede ideeën. Daarmee zijn we aan de slag gegaan, met als resultaat een goed doordacht plan dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van onze inwoners.”

Wethouder Erik Volmerink is geraakt door de positieve energie van de inwoners: “Als we op deze manier samenwerken, zorgen we voor een inrichting van de leefomgeving die past bij de mensen die daar ook daadwerkelijk wonen en leven. Ik ben trots op dit resultaat dat we samen met onze inwoners en raadsleden hebben bereikt.”

Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen is door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november. Bij het Kwaliteitsplan Openbaar Groen hoort ook een uitvoeringplan, dat beschrijft wat de komende jaren per kern gaat gebeuren. De start van de uitvoering staat gepland vanaf 2021 en vindt plaats over een periode van vier jaar. Om de ideeën en ambities te realiseren zoals ze in het Kwaliteitsplan staan, heeft de raad een bedrag van 1.000.000 euro beschikbaar gesteld.
Volg ons