Van de redactie | 10-11-2020
LOSSER – De gemeente Losser presenteert een coronacompensatie voor lokale organisaties.

Daarvoor heeft het college van B&W kaders vastgesteld. Hiermee ondersteunt het college verenigingen, (vrijwilligers)organisaties en dorpshuizen uit de Losserse samenleving die, vanwege de coronamaatregelen, financieel zijn getroffen.

De regeling is niet bedoeld als compensatie voor gederfde horeca-inkomsten door verenigingen of organisaties.

De gemeente Losser heeft voor deze regeling in 2020 een bedrag van 148.000 euro beschikbaar.
.

Breder dan rijksoverheid

Wethouder Harry Nijhuis: “Het coronavirus treft onze hele samenleving, ook financieel. Als college laten we daarom een brede doelgroep van organisaties in aanmerking komen voor deze coronacompensatie. Het betreft organisaties op het gebied van cultuur, vrijwilligers en dorpshuizen. Ook sport- en carnavalsverenigingen komen in gemeente Losser in aanmerking voor financiële steun. Dat is een bredere doelgroep dan door de rijksoverheid wordt voorgesteld, maar een heel bewuste keuze van het college.”

Uitvoeringsplan

Nu de kaders zijn bepaald, stelt het college op korte termijn een uitvoeringsplan op. Een van de uitgangspunten zal zijn, dat organisaties zelf de compensatie-uitkering aanvragen én onderbouwen.
Zodra bekend is hoe steunaanvragen kunnen worden ingediend, zal de gemeente Losser dit actief naar buiten brengen. Streven van het college is om eind januari 2021 de coronacompensatie te kunnen uitkeren.
Volg ons