Gemeenten NO Twente willen windenergiewindmolens (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 04-11-2020
TWENTE - De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen komen, onder de vlag van Energie van Noordoost-Twente, met een gezamenlijk windbeleid.

Vanaf 10 november ligt dit beleid formeel bij de gemeenten ter inzage. Na verwerking van de reacties zullen de afzonderlijke gemeenteraden het concept windbeleid bespreken en hierover besluiten.

Uitgangspunt van de colleges is dat er windturbines in Noordoost Twente moeten komen om op termijn voldoende elektriciteit duurzaam te kunnen opwekken, met minder inzet van fossiele brandstoffen.

Een bijzondere ontwikkeling, want in deze regio is nog geen historie met windenergie.

Dat de regio nu wel kiest voor windenergie komt voort uit het landelijk klimaatakkoord en afspraken die in het kader van de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) zijn gemaakt.
Volg ons