Van de redactie | 25-10-2020
DE LUTTE - Forum voor Democratie steunt Stichting Behoud Twents Landschap in haar verzet tegen de voorgenomen plaatsing van windturbines in het Nationaal Landschap. Dat schrijft Johan Almeidners, fractievoorzitter FvD, in een persbericht.

"Industrialisering van het landschap door zonnepanelen en windturbines is al erg genoeg, maar het is absurd om dit zelfs toe te staan in beschermde landschap. De negatieve gevolgen voor de omwonenden, het landschap, en het toerisme zijn dermate groot dat deze ontwikkeling direct gestopt moet worden. Ook is er niet gedaan aan draagvlakonderzoek bij de bevolking in en rond De Lutte. Zelfs de direct omwonenden, buiten de grondeigenaren, zijn nog op geen enkele manier in kennis gesteld van de plannen", aldus de fractievoorzitter. 

Motie FvD

Vandaar dat Forum voor Democratie woensdag 28 oktober een motie gaat indienen om de opheffing van status 'Nationaal Landschap Twente' te voorkomen. "Zodat er duidelijkheid is voor de bevolking en het prachtige en eeuwenoude Twentse landschap niet wordt vervuild door windturbines."

In het kader van de Regionale Energiestrategie voor Twente wil het provinciebestuur de plaatsing van achttien zeer grote windmolens (meer dan 230 m) mogelijk maken in het Nationaal Landschap NO-Twente. "De huidige status Nationaal Landschap verhindert dat en werkt beschermend, maar er is een lobby gaande om de provincie te bewegen een uitzondering te maken. De gedeputeerde heeft eerder al laten weten daar niet onwelwillend tegenover te staan. Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL) is een burger initiatief, oorspronkelijk opgestart door landschapsliefhebbers uit Noord-Oost Twente. SBTL roept kritische burgers op om de petitie tegen windturbines te ondersteunen.
Volg ons