Rood voor Rood voor vijf woningenRossum plaatsnaambord (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 24-10-2020
DINKELLAND – Op vier locaties in de gemeente Dinkelland wordt de Rood voor Rood regeling toegepast.

In totaal 4335 vierkante meter aan gebouwen wordt gesloopt, en daardoor kunnen vijf woningen gerealiseerd worden in het buitengebied: vier in Rossum en één in Denekamp. Het voorstel komt aan de orde tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2020 en staat geagendeerd als hamerstuk.

Rood voor Rood

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Rood Voor Rood vier Locaties, Rossum en Denekamp’ en het rood voor rood beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen. De plannen maken de uitvoering van een rood voor rood project mogelijk.

Aanleiding

De initiatiefnemers hebben een verzoek ingediend om de rood voor rood regeling toe te passen op de percelen Haarstraat 47, Loosteresweg 5 en Wiekerstraat 5 (allen te Rossum) en de Stroothuizerweg 16 te Denekamp.
Op alle percelen wordt in totaal 4335 vierkante meter aan landschap ontsierende gebouwen gesloopt. In ruil hiervoor wil men vijf compensatiewoningen realiseren.

Haarstraat

De Haarstraat 47 betreft een gemengd agrarisch bedrijf. Op deze locatie wordt 2560 vierkante meter landschap ontsierende bebouwing gesloopt. Men wil één compensatiewoning bouwen.

Loosteresweg

De Loosteresweg 5 te Rossum betreft een voormalig agrarisch erf dat inmiddels een woonbestemming heeft. Hier wordt 1110 vierkante meter gesloopt en wil men twee compensatiewoningen bouwen.

Wiekenstraat

Ook de Wiekerstraat 5 te Rossum betreft een voormalig agrarisch erf dat inmiddels een woonbestemming heeft. Hier wordt 688 vierkante meter gesloopt en wil men één compensatiewoning bouwen.

Stroothuizerweg

De Stroothuizerweg 16 te Denekamp betreft een woonerf met daarop een Twentse boerderij met bijgebouw. Men is voornemens het bijgebouw in gebruik te gaan nemen als woning en daarbij behorend bijgebouw te realiseren. Omdat deze ontwikkelingen niet in overeenstemming zijn met het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied 2010', is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Rood voor Rood

Het Rood voor Rood beleid biedt de mogelijkheid om in ruil voor de sloop van tenminste 850 vierkante meter landschap ontsierende bebouwing een compensatiewoning te bouwen. Wanneer een veelvoud van 850 vierkante meter wordt gesloopt, kunnen naar rato van de sloopnorm extra compensatiewoningen worden gerealiseerd.
Met een totale sloopoppervlakte van 4.335 vierkante meter wordt aan de sloopnorm voor vijf compensatiewoningen (4.250 vierkante meter) voldaan.
Volg ons