Van de redactie | 06-10-2020
OLDENZAAL / LOSSER - Mantelzorgers kunnen deelnemen aan de cursus 'De kunst van het zorgen en loslaten' vanaf dinsdag 27 oktober. De cursus helpt mantelzorgers om een goede balans te vinden tussen de zorg voor een ander en het denken aan jezelf.

Veel mantelzorgers staan automatisch klaar voor hun naaste, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Het is gebleken dat voor bijna alle cursisten de zorg sluipenderwijs de overhand krijgt, dit kan zorgen voor een klem gevoel, jezelf kwijt raken of moe en gespannen zijn. Overbelasting ligt dan ook vaak op de loer. 

De cursus

De cursus staat in het teken van het bewust worden van de manier van zorgen: hoe mantelzorgers dat doen vanuit wie zij zijn. Een belangrijke onderdeel is de vraag waar mantelzorgers uit balans raken tussen het zorgen voor het ander en zijn eigen behoeften. Tijdens de cursus wordt er stilgestaan bij het eigen gedrag van de mantelzorgers, maar ook zijn wensen, kwaliteiten en valkuilen. Er worden veel ervaringen en verhalen van andere mantelzorgers verteld. 

Eerdere cursus

“Deze cursus had ik niet graag willen missen en het kwam op het juiste moment. Elke bijeenkomst was waardevol en leverde inzichten op. Er wordt echt geluisterd. Ik gun dit iedere mantelzorger!``aldus één van de deelnemers van een eerdere ‘De kunst van het zorgen en loslaten’ cursus.

Volgende cursus

De volgende cursus start op dinsdag 27 oktober in Oldenzaal en bestaat uit 7 bijeenkomsten verspreid over een periode van een aantal maanden.

In het voorjaar van 2021 zal er een groep starten in Losser. De cursus wordt vergoed door de gemeente Losser en er zijn daarom geen kosten verbonden aan deelname. Er kunnen maximaal 10 mantelzorgers meedoen.

Tijdens de eerste bijeenkomst ontvang je een cursusmap met alle onderwerpen en praktische oefeningen. Voorafgaand zal een gesprek met de cursusleider plaatsvinden.

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op                www.mantelzorgenloslaten.nl               .
Voor verdere informatie kan er contact opgenomen worden met Ineke Tieltjes van SIZTwente: 085-7731720 of info@siztwente.nl
Volg ons