Van de redactie | 15-09-2020
LOSSER - De kermis van Losser, die gehouden zou worden van 2 tot en met 5 oktober, gaat dit jaar niet door.

De vergunningsaanvraag is getoetst aan de Algemene Plaatselijke Verordening en daarnaast besproken met de Veiligheidsregio Twente. “Helaas hebben we moeten besluiten dit jaar geen vergunning af te geven voor de kermis in Losser”, aldus burgemeester Cia Kroon.

“De ingediende plannen bieden niet genoeg zekerheid dat de geldende corona-maatregelen voldoende kunnen worden nageleefd.”

 

 

De burgemeester zegt de teleurstelling van de exploitanten en de vele liefhebbers van de Losserse kermis te begrijpen, maar uiteindelijk weegt de veiligheid én gezondheid van bezoekers en het personeel zwaarder.

Volg ons