CDA wil snel oplossing grensondernemerNederland Bord (Foto: Léon de Man)
Van de redactie | 03-06-2020

REGIO - Het CDA wil dat er uiterlijk 1 julieen oplossing komt voor ondernemers die in de grensstreek werken en daardoor net buiten Corona-regelingen van de overheid vallen.

Het gaat dan om Nederlandse ondernemers die in Duitsland wonen maar in Nederland hun brood verdienen. Deze zijn door het woonlandbeginsel uitgezonderd van een deel van de Tozo-regeling.

Ze kunnen wel een lening bedrijfskapitaal krijgen maar geen uitkering levensonderhoud.

Die laatste is een gift die zij niet hoeven terug te betalen. CDA-Kamerleden Harry van der Molen en Hilde Palland roepen het kabinet op hierover zo snel mogelijk om de tafel te gaan met buurlanden Duitsland en België, zodat er een oplossing komt voor circa 3.500 ondernemers in de grensstreek.

De verschillende regelingen zijn nu niet genoeg geharmoniseerd, waardoor zij nu nergens aanspraak maken op een uitkering.

Volg ons