Spel- en actievoorwaardenInformatie over de omroep (Foto: RTVNOT)
Datum: 01-01-2021
De spel- en actievoorwaarden van Stichting RTV Noordoost Twente (daartoe behorend Twente FM, Accent FM en Twente TV en hun ondersteunende media) zijn van toepassing op iedere deelnemer en bindend voor iedere kandidaat die actief meedoet aan een actie.

De spellen en acties en de bijbehorende prijzen vallen onder de volledige verantwoording van Stichting RTV Noordoost Twente handelend onder die naam of Twente FM, Accent FM en Twente TV.

Deelnemers aan prijsvragen en acties dienen desgevraagd in de Nederlandse taal hun naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail gegevens en geboortedatum in het opgaveformulier in te vullen. Deelnemers die niet de volledige gegevens invullen zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt Stichting RTV Noordoost Twente zich het recht voor om de prijzen niet uit te keren.

Prijswinnaars worden geregistreerd in een database ter controle van de datum van deelname en de gewonnen prijzen.
Gegevens van deelnemers zijn niet beschikbaar voor derden anders dan de direct bij het spel en/of actie betrokken partijen, tenzij er hiervoor door deelnemers uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

Indien de oorspronkelijke prijzen door overmacht niet kunnen worden geleverd verzorgt Stichting RTV Noordoost Twente gelijkwaardige vervangende prijzen.

Winnaars van acties krijgen bericht thuis. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, diensten of goederen en zijn niet overdraagbaar.

Stichting RTV Noordoost Twente kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van producten en of diensten die als prijs ter beschikking zijn gesteld.

Af te dragen kansspelbelasting is voor rekening van Stichting RTV Noordoost Twente, tenzij anders wordt vermeld.

Prijswinnaars zijn voor een periode van 6 maanden uitgesloten van deelname aan een spel en/of een actie.

Deelnemers aan een spel en/of een actie dienen minimaal 18 jaar oud te zijn of schriftelijk toestemming van een ouder/voogd te hebben.

Stichting RTV Noordoost Twente behoudt zich het recht voor inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen.

Medewerkers van Stichting RTV Noordoost Twente en hun directe familie dingen niet mee naar prijzen.

De inhoud van de voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
Volg ons